Tereza Čižmárová — Portfolio

Pro Wavita.cz tvořím jak online (bannery na sociální sítě, mailing, obrázky na homepage, ebooky...), tak i tiskové výstupy, například tištěné katalogy, vouchery, motivační sady a podobně.

— Digitál i papírtereza.cizmarova@gmail.com
MgA. Tereza Čižmárová